หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง การคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคกก.พนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)และนายกอบต.เป็นกรรมการผู้แทนอบต. ในคกก.พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จว.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561