หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะะบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางของอปท.(INFO)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561