หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2561