หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ขอให้อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของอปท.ตั้งแต่ต้นขอให้ให้รายงานให้จว.ทราบทางอีเมล์ภายในวันที่28ของทุกเดือน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2561