หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความร่วมมืออปท.เตรียมความพร้อมรับมือการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่อาจจะเกิดขึ้นรายละเอียดปรากฏตามแนวทางดำเนินการที่แนบมาพร้อมนี้
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2561