หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นตำแหน่งว่างให้เป็นชื่อตำแหน่งตามระบบแท่ง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2562