หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม สำหรับรองรับการจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง" รุ่น 3
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562