งานบุคคล อปท.-- ข่าวสารทั่วไป
     
งานบุคคล อปท.-- ข่าวสารทั่วไป เรื่อง การแต่งตั้งคกก.ประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ของพนง.เทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563