งานบุคคล อปท.-- ข่าวสารทั่วไป
     
งานบุคคล อปท.-- ข่าวสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลฯ ปีงบฯ 2563
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2563