หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่่านะระบบข้อมูลกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มกราคม. 2564