หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกปฏิบัติหลักการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่่ดิน สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท ป้าย และการปรับข้อมูลที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยใช้โปรแกรม LTAX 3000 v.4 และโปรแกรม LTAX GIS
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564