ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
เทศบาลตำบลเขาพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน