หนังสือสั่งการที่ทำการปกครองจังหวัด
 
วันที่ ข้อความ
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 358 คน] เมื่อ 13 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4