หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2555
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 741 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt550001032
ด่วนที่สุด ที่นศ0037.3/ว5104ลว.28ธ.ค.2555
nrt550001031
ที่นศ0037.5/ว5089ลว.28ธ.ค.2555
nrt550001013
ที่นศ0037.1/ว4925ลว.17ธ.ค.2555
nrt550001030
ที่นศ0037.3/ว5086ลว. 28ธ.ค.2555
nrt550001029
ด่วนที่สุด ที่นศ0037.5/ว5075ลว.27ธ.ค.2555
nrt550001028
ที่นศ0037.5/ว429 ลว.27ธ.ค.2555
nrt550001027
ด่วนที่สุด ที่นศ0037.3/ว5080ลว.27ธ.ค.2555
nrt550001026
ด่วนที่สุด ที่นศ0037.2/ว5078ลว.27ธ.ค.2555
nrt550001025
ด่วนที่สุด ที่นศ0037.1/ว5079ลว.27ธ.ค.2555
nrt550001024
ที่นศ0037.3/ว5055ลว.26ธ.ค.2555
nrt550001023
ที่ นศ0037.3/ว5071ลว.27ธ.ค.2555
nrt550001022
ด่วนมาก ที่นศ0037.2/ว428ลว.27ธ.ค.2555
nrt550001019
ด่วนที่สุดที่นศ0037.2/ว5049ลว.26ธ.ค.2555
nrt990001019
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0037.2/ว 5049
nrt550001018
ที่นศ0037.5/ว427ลว.26ธ.ค.2555
nrt550001017
ที่นศ0037.3/ว5052ลว.26ธ.ค.2555
nrt550001016
ที่นศ0037.5/ว5051ลว.26ธ.ค.2555
nrt550001015
ที่นศ0037.5/ว426ลว.26ธ.ค.2555
nrt550001011
ที่นศ0037.3/ว417ลว.24ธ.ค.2555
nrt550001014
ด่วนที่สุด ที่นศ0037.3/ว5040ลว.24ธ.ค.2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38|