หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1291 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt5912069
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 692 ลว. 30 ธ.ค. 59
nrt5900068
นศ 0023.1/ ว6882 ลว 30/ธ.ค./59
nrt5912066
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 688 ลว. 29 ธ.ค. 59
ที่ นศ 0005/28903 ลว.29ธ.ค.59
nrt5900064
นศ 0023.3/ว6849 ลว28ธ.ค.59
nrt5900063
นศ 0023.3/ว6850
nrt5912065
ที่ นศ 0023.3/ว 6854 ลว. 29 ธ.ค. 59
nrt5900062
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.5/ว6846 ลว.28 ธ.ค.59
nrt5900061
ที่ นศ 0023.5/ว685 ลว.28ธ.ค.59
nrt5912060
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 683 ลว. 28 ธันวาคม 2559
nrt5900059-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว682 ลว.28ธ.ค.59
nrt5900059
ที่ นศ 0023.5/ว680 ลว.27ธ.ค.59
nrt5912055
ที่ นศ 0023.3/ว 6803 ลว. 26 ธ.ค. 59
nrt5912054
ที่ นศ 0023.3/ว 6804 ลว. 26 ธันวาคม 2559
nrt5900058
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว680 ลว.26 ธ.ค.59
nrt5900057
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว6811 ลว.26ธ.ค.59
nrt5900056
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว6810 ลว.26ธ.ค.59
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65|