จํานวนหนังสือทั้งหมด 2441 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt55000306 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร/พนักงานส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2555 715
nrt55000299 การรับรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดีฯ(ที่นศ0051008(ครูสอนดี)/31ลว.2พ.ค.2555) 4 พฤษภาคม 2555 852
nrt55000298 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเม.ย.53ฯ(ด่วนมากที่นศ0037.2/ว1697ลว.4พ.ค.2555) 4 พฤษภาคม 2555 456
nrt55000297 การคัดเลือกนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคกก.พนักงานเทศบาลจว.นศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง(ด่วนที่สุดที่นศ0037.2/ว1689ลว.3พ.ค.2555) 3 พฤษภาคม 2555 534
nrt55000296 การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(ที่นศ0037.2/ว1672ลว.2พ.ค.2555) 3 พฤษภาคม 2555 708
nrt55000295 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอปท.(ที่นศ0037.5/ว167ลว.2พ.ค.2555) 3 พฤษภาคม 2555 736
nrt55000294 โครงการอบรมการใช้งานระบบสารเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ที่นศ0037.3/ว1663ลว.2พ.ค.2555) 2 พฤษภาคม 2555 1217
nrt55000293 สำรวจข้อมูลการนำส่งเงินรายได้ค่าขายแบบแปลนตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ(ด่วนที่สุดที่นศ0037.5/ว166ลว.1พ.ค.2555) 1 พฤษภาคม 2555 687
nrt55000292 "โครงการ คนมหาดไทย ปลอดภัยยาเสพติด"(Mahadthai self - cleaning)(ด่วนที่สุดที่นศ0037.3/ว1652ลว.1พ.ค.2555) 1 พฤษภาคม 2555 514
nrt55000291 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณฯ(ที่นศ0037.3/ว1651ลว.1พ.ค.2555) 1 พฤษภาคม 2555 746
nrt55000290 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี(ที่นศ0037.1/ว1640ลว.30เม.ย.2555) 1 พฤษภาคม 2555 740
nrt55000288 ขอให้ผลักดันการดำเนินการตามนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติฯ(ที่นศ0037.1/ว227ลว.27เม.ย.2555) 30 เมษายน 2555 582
nrt55000289 การปรับปรุงระบบการเข้าใช้งานของเว๊ปไซด์ของสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจว.นศ.(ที่นศ0037.1/ว165ลว.30เม.ย.2555) 30 เมษายน 2555 706
nrt55000287 การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลฯ(ที่นศ0037.2/ว1572ลว.2เม.ย.2555) 26 เมษายน 2555 1274
nrt55000286 การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบฯ(ที่นศ0037.2/ว1573ลว.25เม.ย.2555) 26 เมษายน 2555 1254
nrt55000285 ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสฯ(ที่นศ0037.2/ว1570ลว.25เม.ย.2555) 26 เมษายน 2555 661
nrt55000283 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายฯ(ที่นศ0037.3/ว1581ลว.26เม.ย.2555) 26 เมษายน 2555 933
nrt55000282 ขอให้ส่งข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์(ที่นศ0037.3/ว162ลว.26เม.ย.2555) 26 เมษายน 2555 779
nrt55000281 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอปท.(ที่นศ0037.5/ว161ลว.25เม.ย.2555) 26 เมษายน 2555 822
nrt55000280 ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ(ด่วนที่สุดที่นศ0037.3/ว1567ลว.25เม.ย.2555) 25 เมษายน 2555 943
 << หน้าก่อน  กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 123  หน้าถัดไป >>    [  1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 ]